Změna konfigurace

Webzdarma • 03.11.2006

Byli jsme nuceni pozměnit výchozí konfiguraci PHP na našich serverech - volba allow_url_fopen je nyní vypnuta, ale máte možnost si ji explicitně povolit.