Podmínky použití služeb WebZdarma.cz

Založením účtu uživatel souhlasí s níže uvedenými podmínkami. Jakékoliv porušení těchto podmínek povede k okamžitému zrušení účtu!
 1. Souhlas s všeobecnými smluvními podmínkami.
 2. Provozovatelem služeb Webzdarma.cz je Web zdarma s.r.o. (dále jen provozovatel).
 3. Služby Webzdarma.cz jsou nabízené bez jakékoliv záruky či garancí.
 4. Za jakýkoliv obsah nahraný na webové stránky zodpovídá uživatel. Provozovatel neručí za kvalitu či oprávněnost jakéhokoliv obsahu. Provozovatel nezodpovídá za ztracený, poškozený či smazaný obsah.
 5. Je zakázáno:
  1. publikovat jakýkoliv obsah, který je v rozporu se zákony ČR a mezinárodním právem, podporující rasovou či jinou nesnášenlivost, diskriminační, porušující autorská práva nebo poškozující dobré jméno provozovatele služby. Jedná se zejména o warez, erotický obsah a nelegální MP3;
  2. úmyslně odkazovat na obsah odporující zákonům ČR nebo jinak podporovat jejich porušování;
  3. zřizovat domény 3. řádu a bez obsahu je blokovat pro využití dalšími zájemci;
  4. rozesílat nevyžádanou poštu, tzv. SPAM;
  5. na poskytnutém prostoru shromažďovat jakékoliv díla chráněná autorským zákonem, ke kterým uživatel nevlastní odpovídající autorská práva;
  6. využívat poskytnutý prostor jako uložiště pro soubory, zejména pokud k nim nevede odkaz ze stránek a odkazovat se na ně z jiného serveru;
  7. server zatěžovat nefunkčními skripty a podnikat kroky směřující proti funkci serverů;
  8. provozovat skripty, které by jakkoli (i na pověsti) mohly poškodit provozovatele Webzdarma.cz nebo třetí osoby;
  9. provoz proxy, chat, hosting, download a erotických serverů;
  10. provozovat software: Rapid Leech, DigZip, jakykoliv klon hry Travian (TravianX), PHProxy, SA:MP Server Query Script .
 6. Provozovatel se zavazuje, že učiní všechny dostupné kroky, aby byla služba poskytována bez přerušení a o plánovaných výpadcích (např. z důvodu údržby systému) bude informovat předem.
 7. Za případnou finanční či jinou újmu způsobenou ať už funkčností či nefunkčností služby nenese provozovatel žádnou zodpovědnost.
 8. Uživatel souhlasí s tím, aby mu provozovatel zaslal emailem maximálně dvakrát měsíčně svojí nabídku, v souladu se zákonem č. 480/2004 Sb.
 9. Veškerá uživatelská podpora na Webzdarma.cz je nenárokovatelná. Primární kanál podpory je fórum podpory.
 10. pro variantu Zdarma:

 11. Uživatel je povinen:
  1. zadat při registraci nového webu platné údaje (zejména e-mail a kategorii stránek) a tyto informace udržovat aktuální;
  2. nejpozději do 14 dnů od registrace aktivovat svůj účet pomocí linku v registračním emailu a nahrát na server webovou prezentaci tak, aby se korektně zobrazovala na objednané doméně (např. http://mojedomena.wz.cz);
  3. korektně zobrazovat vloženou reklamu. Je zakázáno provádět akce zamezující korektnímu zobrazení reklamních prvků;
  4. jednou za dvanáct měsíců se přihlásit pomocí protokolu FTP na server nebo pomocí webových sránek webzdarma.cz do administrace služeb (správa účtu);
 12. Web, který nebude vykazovat déle jak měsíc žádný přístup (jedná se přístup na stránky, nikoliv FTP přístup nebo aktualizaci), bude automaticky smazán.
 13. Provozovatel služby si vyhrazuje právo automaticky vložit na uživatelské stránky reklamní banner a to v libovolné velikosti. Pozice vloženého banneru bude zvolena automaticky dle interních algoritmů s tím, že provozovatel je oprávněn vložit reklamní banner na pozici dle svého uvážení.
 14. Uživatel souhlasí, že provozovatel může kdykoliv a bez udání důvodů dočasně nebo úplně pozastavit jeho účet na Webzdarma.cz.
 15. Databáze, která nebude mít déle jak jeden měsíc žádný přístup (SELECT, INSERT), bude automaticky smazána.
 16. pro variantu Základ/Komplet

 17. Placený program je vždy vázaný na doménu, ke které byl zakoupen. Přenos na jinou doménu není možný.
 18. Všechny nové účty jsou zakládané ve variantě Zdarma. Program Základ/Komplet se automaticky aktivuje po uhrazení dané objednávky.
 19. Jestliže program Základ/Komplet vyexpiruje, vrátí se doména automaticky do varianty Zdarma.
 20. Jestliže uživatel webhosting pro danou doménu zruší, zanikne tím i platnost placeného programu, který je přiřazen k této doméně.
 21. Při ukončení využívání služby se Zákazníkovi částka za nevyužitou část předplaceného období nevrací.