Jak správně vybrat doménu

Podpora > Začínám s webem > Jak správně vybrat doménu

1) Co je to doména?

Doména je jedinečný název, který identifikuje webovou stránku na internetu. Slouží k tomu, aby se lidé mohli snadno a rychle dostat na konkrétní webové stránky. Místo toho, aby si museli pamatovat složitou IP adresu, stačí jim znát jednoduchý název, jako je například "webzdarma.cz".

2) Co je doména 2. řádu a proč preferovat ji před doménou 3. řádu?

Doména 2. řádu (D2R) je základním názvem webu, spojeným s konkrétní doménovou koncovkou (např. "webzdarma.cz"). Tyto domény se považují za hlavní a nejprofesionálnější adresy na webu.

Na druhé straně doména 3. řádu (D3R) je poddoménou a je podřazena doméně 2. řádu (např. "blog.webzdarma.cz"). I když nabízíme domény 3. řádu zdarma, doporučujeme je především pro experimentální účely nebo pro projekty na krátkou dobu. Důvody pro tuto doporučení zahrnují:

 • Vlastnictví a převod: U domény 2. řádu je jasně definováno vlastnictví, což znamená, že můžete svou doménu kdykoli převést na jiného poskytovatele. Toto vám dává možnost mít doménu na celý život a upravovat ji dle vašich potřeb.

 • Pozice ve vyhledávačích: Domeny 2. řádu mají tendenci dosahovat lepších pozic ve vyhledávačích, což může přinést více návštěvníků na váš web.

 • Profesionalita: Domena 2. řádu vypadá mnohem profesionálněji a inspiruje větší důvěru u návštěvníků, zatímco domény 3. řádu mohou být vnímány jako méně seriózní nebo dočasné řešení.

3) Proč se za domény 2. řádu platí?

I když domény 2. řádu  představují profesionální a prestižní adresu pro váš online projekt, může se objevit otázka, proč za ně musíme platit.

Klíčovým důvodem je správa a udržování registrů. Prostředky z doménových registrací nekončí v kapse poskytovatelů webhostingových služeb. Většina těchto peněz je směrována přímo k organizacím, které spravují a udržují dané doménové registry. V České republice je tímto správcem společnost CZ.NIC. Tyto organizace zajišťují technickou a administrativní podporu, bezpečnost a inovace v oblasti doménových jmen.

Placení za doménu 2. řádu tak není jen o získání kvalitní webové adresy, ale také o podpoře infrastruktury a systému, který internet dělá stabilním a bezpečným prostředím.

4) Jak správně vybrat doménu?

 • Jednoduchost: Váš název by měl být krátký a snadno zapamatovatelný.
 • Relevance: Doména by měla odrážet obsah nebo charakter vašeho webu.
 • Vyvarujte se číslem a spojovníkům: Mohou být matoucí při vyslovení nebo psaní.
 • Lokalizace: Pokud je váš web zaměřen na konkrétní zemi nebo region, zvažte výběr národní domény (např. ".cz" pro Českou republiku).

5) Jak postupovat, když je mou vybrané jméno obsazené? Jak vymyslet alternativní jména?


Pokud je váš preferovaný název domény již obsazen, nemusíte zoufat:

 • Přidání prefixů nebo sufixů: Např. "mujwebzdarma.cz" nebo "webzdarmastudio.cz".
 • Změna doménové koncovky: Pokud je ".cz" obsazen, můžete zvolit ".net" nebo ".org".
 • Synonyma: Použijte slovník nebo thesaurus k nalezení slov, která by mohla vaši doménu nahradit.
 • Vytvoření nových slov: Kombinujte slova nebo vytvářejte zcela nová.
 • Konzultace s týmem nebo přáteli: Často další hlavy přinesou nové a čerstvé nápady.

Pamatujte, výběr domény je klíčový k úspěchu vašeho webu. Ujistěte se, že váš název je snadno zapamatovatelný, relevantní pro váš obsah a vzbuzuje důvěru vašich návštěvníků.